33. Czy jest możliwość samodzielnego odebrania i oddania napisu love?

Najpewniej się czujemy gdy nasz napis jest odpowiednio zabezpieczany podczas przewozu przez nas samych. Dlatego wyłącznie sami dostarczamy jak i odbieramy napis.

Wykonanie strony Kuba - Art