30. Ile wynosi i jak zapłacić kaucję za wynajem napisu LOVE? Jaką mam gwarancję jej zwrotu?

W dniu odbioru sprzętu Najemca deponuje kwotę 700 PLN gotówką jako KAUCJĘ ZWROTNĄ. Kaucja jest zwracana Najemcy po oddaniu wynajmowanego produktu  w stanie jakim otrzymał, bez odsetek.

Wykonanie strony Kuba - Art